ПН-ПТ: 09:00-18:00

Воскресенье - Суббота: выходной

В корзине пусто!

Умови використання сайту,Условия использования сайта

Надання інформації Клієнтом.

При реєстрації на Сайті Клієнт надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту. При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса для доставки замовлень, номер контактного телефону. Надаючи свої персональні дані при авторизації / реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу їм товарів і надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт і послуг. При обробці персональних даних Клієнта інтернет-магазин керується  законом "Про персональні дані" і локальними нормативними документами.
Клієнт має право отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних (в т.ч. про способи і цілі обробки, про осіб, які мають доступ до його персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з інтернет-магазином або на підставі закону, про терміни обробки).
 
Використання інформації наданої Клієнтом і одержуваної Продавцем.
Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:
- для реєстрації / авторизації Клієнта на Сайті;
- для обробки замовлень Клієнта і виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;
- для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;
- аналізу купівельних особливостей Клієнта і надання персональних рекомендацій.
 
Надання і передача інформації, отриманої Продавцем:
Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і тільки в рамках договорів.
Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих і застосованих вимог законодавства України. Продавець має право використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача інтернет-магазину і відомості про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.
Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі.
Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.


Зберігання та використання інформації Клієнтом.
Клієнт зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, які він використовував для ідентифікації в інтернет-магазині.Клієнт зобов'язується забезпечити належну обачність при зберіганні і використанні логіна і пароля (в тому числі, але не обмежуючись: використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати в розпорядження третіх осіб комп'ютер чи інше обладнання з введеними на ньому логіном і паролем Клієнта і т.п.)